Download the LLIBRE BLANC DE LA INDÚSTRIA CATALANA DEL VIDEOJOC 2018 report from

http://hostmaster.dev.org.es/images/stories/docs/llibre%20blanc%202018.pdf